DUKADA Trios timer husker den tid, der er gået siden den sidste injektion, og mindsker risikoen for dobbelt dosering.

Brugerundersøgelser har vist, at

  • mere end 1/3 undlader at tage deres insulin eller tager den forkert i gennemsnit 3 gange om måneden *
  • 80 % kommer jævnligt i tvivl om tidspunktet for deres seneste injektion, og 80 % heraf kommer i tvivl indenfor de første 4 timer efter injektionen **

*   Novo Nordisk Survey (GAPP™), 2010
** Dukadas brugerundersøgelser i 2013 og 2014