Se vores video om hvordan man udskifter batteriet, eller læs mere her:

  1. Tag tophætten af og fjern batteriholderen ved at trykke let ned på knappen og skubbe holderen ud i toppen.
  2. Tag batteriet ud af holderen og erstat med et nyt batteri af samme type.
  3. Placér batteriet i holderen fra toppen, med pluspolen opad.
  4. Skub batteriholderen tilbage ind i hovedhætten fra toppen, indtil der lyder et klik.
  5. Fuldføres batteriskiftet korrekt, blinker dioderne hurtigt 4 gange.
  6. Sæt tophætten på hovedhætten efter fuldført batteriskifte