Brugervejledning

Resume:

DUKADA Trio er en erstatningshætte (SmartCap) til din eksisterende insulinpen (eller Victoza pen). Den leveres i udgaver for Novo Nordisk FlexPen (for NovoRapid®, Levemir®, Victoza®, NovoLog®, NovoLog Mix 70 / 30®, Protaphane HM (ge) ®, Novomix 30®) og til Sanofi SoloStar (Lantus®, Apidra ® og Insuman®).

Du erstatter insulinpennens originale hætte på insulinpennen med DUKADA Trio. De to dele af DUKADA Trio (en tophætte og en hovedhætte med elektronik) er samlet, når du modtager DUKADA Trio.

Herefter bruger du tophætten på samme måde som insulinpennens originale hætte.

En ny tidstælling begynder automatisk, når tophætten sættes tilbage på insulinpennen med DUKADA Trio efter en injektion.

Tiden siden sidste injektion vises ved tryk på knappen. Antallet af blink fra dioderne angiver tiden. Eksempler:
• Inden for 1 time: 1 blink (1 diode)
• Inden for 3 timer: 3 blink (3 dioder)

Nålelyset fremkommer ved tryk på samme knap (når tophætten er aftaget).

Med hensyn til Fleksgrebet kan du holde insulinpennen på den “traditionelle måde” – ved ikke at folde fleksgrebet ud. Du kan også folde grebet ud og dermed styre insulinpennen med begge hænder – se evt. produktbillederne eller den detaljerede brugsanvisning nedenfor.

Batteriet kan udskiftes.

Detaljer nedenfor om brugen af 1) timeren, 2) nålelyset, 3) fleksgrebet og 4) batteriet:

1. Timeren

Tryk på knappen mens tophætten sidder på DUKADA Trio, for at få oplysning om tiden siden sidste injektion.

A. Sådan virker timeren:

 • Tidstællingen starter automatisk, hver gang tophætten sættes på hovedhætten
 • 4 lysdioder viser tidsintervallet

B. Hvornår har jeg sidst taget min insulin?

Antallet af blink fra dioderne (LEDs) indikerer tiden, der er gået. Som f.eks:

 • Indenfor 1 time: 1 blink ( 1 LED)
 • Indenfor 3 timer: 3 blink (3LEDs)

Intervaller á 4 timer = 4 blink (lys i alle 4 LEDs)

 • Indenfor 4 timer: 1 interval (lys i alle LEDs)
 • Indenfor 9 timer: 2 intervaller + 1 blink
 • Indenfor 15 timer: 3 intervaller + 3 blink
 • Indenfor 24 timer 6 intervaller
 • Mere end 24 timer: 3 sekunders lysbølge

C. Flere funktioner:

 • Tophætten skal have været fjernet i mindst 10 sekunder, før det tæller som en ny injektion
 • Lyssignal i den yderste LED (4. LED) bekræfter hver ny tidstælling
 • Undgå evt. ny tidstælling. Dukada Trio tager højde for den situation, at du aftager Tophætten i 10 sekunder eller mere uden at tage insulin. Her kan du bevare den eksisterende tidstælling ved at trykke på knappen i 1,5 sekunder indtil 4. LED blinker 

2. Nålelyset

Tag tophætten af og tryk på knappen:

 • LED-injektionslyset vil lyse i 20 sekunder
 • Lyset slukker automatisk efter hver session på 20 sekunder
 • Du kan også slukke lyset ved at sætte tophætten på hovedhætten inden de 20 sekunder er gået

3. Fleksgrebet (Stabilisatoren/Foldegrebet)

Det stabiliserende fleksgreb kan styres på flere måder:

A. Brug af DUKADA Trio uden at fleksgrebet er foldet ud:

 • Aftag tophætten og behold grebet i dens udgangsposition
 • Hold på insulinpennen på normal vis

Du vil opleve et fastere greb om insulinpennen, som følge af den ekstra dimension, som grebet giver til hovedhætten.

B. Brug af DUKADA Trio med foldegrebet udfoldet:

 • Afmontér tophætten på DUKADA Trio og fold grebet ud
 • Anbring pegefingeren på den hånd, der ikke skal gribe om insulinpennen, under grebet tæt på insulinpennen og langefingeren oven på grebet
 • Brug tommel- og ringfingeren (eller tommel- og lillefingeren) på den hånd, som kontrollerer grebet til at løfte eller holde huden på injektionsstedet

Nu kan fingrene i grebet følge og støtte insulinpennen under injektionen, hvilket giver øget kontrol og stabilitet

4. Batteriet

 • Lavt batteriniveau: Indikeres umiddelbart efter en valgt funktion, men afbryder ikke denne (1. og 3. LED blinker på skift med 2. og 4. LED)
 • Kritisk lavt batteriniveau: Indikeres umiddelbart og afbryder den valgte funktion (1. og 3. LED blinker på skift med 2. og 4. LED)
 • Udskifteligt batteri: Leveres med Renata 380/SR936W, knapcellebatteri, 82 mAh, 1,55 V
 • Der vil ikke være nogen tidsindikation at vise umiddelbart efter et batteriskifte (medmindre, der først har været vist injektionslys). Den yderste LED blinker hurtigt, hvis der anmodes om tidsindikation i denne situation.

ADVARSEL: Brugeren bevarer det fulde ansvar for at tage den korrekte dosis insulin på det rigtige tidspunkt. DUKADA Trio skal anvendes som et hjælpemiddel og kan ikke erstatte andre hjælpemidler såsom blodsukkermålere. Du opfordres til altid at følge din læge eller sygeplejerskes råd med hensyn til din behandling og følge din insulin pens brugermanual.

Revideret den 17.09.2017